Przejdź do treści
Strona główna » Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt

  • przez
plakat konferencji podsumowująca Projekt „WzMOCnieni"
plakat konferencji podsumowująca Projekt „WzMOCnieni"

W dniu 07.03.2024 r. zapraszamy na konferencję podsumowującą Projekt „WzMOCnieni – innowacyjny program osiągania dobrostanu w wieku senioralnym”.

Konferencja skierowana jest do osób pracujących z seniorami oraz do instytucji działających na rzecz seniorów, do przedstawicieli organizacji senioralnych, edukatorów senioralnych, liderów senioralnych, a także do środowisk akademickich, edukacyjnych, społecznych, do przedstawicieli instytucji samorządowych, zainteresowanych tematyką edukacji senioralnej i działaniami skierowanymi na osiąganie dobrostanu.

Projekt „wzMOCnieni – innowacyjny program osiągania dobrostanu w wieku senioralnym” jest odpowiedzią na potrzeby osób pracujących z seniorami oraz na aktualne, poważne i długotrwałe kryzysy dotyczące osób w wieku senioralnym.

Negatywne zjawiska społeczne ostatnich miesięcy i lat znacząco zmieniły treść pracy aktywizującej i włączającej osoby starsze, a przede wszystkim wpłynęły na odczuwany przez nie dobrostan i sposoby jego kreowania.

Celem naszego Projektu było przeciwdziałanie marginalizacji seniorów, uruchomienie procesów budowania dobrostanu i podniesienie kompetencji osób działających na rzecz osób starszych.

Projekt ma charakter ponadregionalny, obejmuje swym zasięgiem Dolny Śląsk i Opolszczyznę, a honorowy patronat nad nim objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego, pan Cezary Przybylski oraz Marszałek Województwa Opolskiego, pan Andrzej Buła.

Projekt realizowany jest przez Fundację Via Salutis (lider) w partnerstwie z organizacjami polskimi Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA i islandzkimi Ós Pressan i Reykjavik Ensamble a naukowy patronat nad nim objął Uniwersytet WSB Merito w Opolu.

Do współpracy zaprosiliśmy profesjonalistki w tematyce edukacji dorosłych, aktywizacji i integracji osób w wieku senioralnym: dr Joannę Wawrzyniak- angragożkę, gerontolozkę, pedagożkę, Alicję Przepiórską Ułaszewską – psychogerontolożkę, trenerkę, coachkę, mentorkę, Agnieszkę Buśk – pedagożkę, facylitatorkę, trenerkę.

Pracowały one nad PROGRAMEM oraz towarzyszącymi mu publikacjami. Poddawały program pilotażowi z grupami seniorów i edukatorów. Opracowały program szkoleniowy i przeszkoliły studentów, przyszłych i obecnych edukatorów senioralnych z Opolszczyzny i Dolnego Śląska.

Konferencja to najlepsza okazja, by podzielić się efektami projektu, innowacyjnym PROGRAMEM oraz publikacjami „Wzmacniacz dobrostanu” – podręcznik dla edukatorów senioralnych oraz „Karty dobrostanowe” oraz porozmawiać o dobrostanie.

Konferencja zaplanowana jest w dwóch częściach:

Pierwsza będzie miała formułę wykładowo-prezentacyjną, podczas której zaplanowane są wystąpienia naukowców badających zarówno zjawiska dobrostanu i szczęścia, jak i zagadnienia starości i starzenia się, a także prezentacja rezultatów naszego Projektu w obszarze dobrostanu seniorów i ich potrzeb w tym zakresie. Zaproszenie do udziału przyjęli prof. Zofia Szarota oraz dr hab. Piotr Michoń.

W drugiej zaś części odbędą się warsztaty prowadzone przez nasz zespół ekspercki: dr Joannę Wawrzyniak (Uniwersytet WSB Merito), Alicję Przepiórską – Ułaszewską (Fundacja Via Salutis) i Agnieszkę Buśk (Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA), zdalnie połączy się z nami Ewa Marcinek z Islandii.

Będą z nami także przeszkolone przez nas eduaktorki, które włączyły PROGRAM wzMOCnieni do codziennej pracy z seniorami.

Konferencja jest bezpłatna, zapewniamy materiały konferencyjne oraz poczęstunek. Patronat medialny nad projektem objęły: Głos Seniora, Super Senior oraz Flexi 50+ a rolę honorowego współorganizatora tego wydarzenia Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Osoby zainteresowane prosimy o odesłanie wypełnionego formularza.

Liczymy na to, że konferencja będzie też okazją do dobrych rozmów i nawiązania wartościowych kontaktów oraz pogłębienia współpracy.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content