Przejdź do treści

Eksperci, z którymi współpracujemy.

Alicja Przepiórska-Ułaszewska

Alicja Przepiórska Ułaszewska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Filologia Germańska oraz licznych studiów podyplomowych m.in. z coachingu, psychologii społecznej (Wyższa Szkołaą Zarządzania i Przedsiębiorczości), psychogerontologii (Uniwersytet Wrocławski), Migracji i międzykulturowości (Uniwersytet Warszawski).
Od ponad 20 lat związana z edukacją dorosłych, jako trenerka i wykładowczyni.
Współpracuję z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Klubami Seniora i organizacjami społecznymi, a także z Uniwersytetem WSB Merito i Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości, gdzie zajmuję się przygotowaniem przyszłych pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, coachów do wykonywania zawodu.
Współtworzę projekt Uniwersytet Ludowy im. M. Radziwiłła Memento Vitae w Rytwianach oraz Mobilną Akademię Nestora im. Krystyny Lasek.
Jestem certyfikowaną doradczynią zawodową, dyplomowaną coachką, od 2007 r. trenerką (absolwentką szkoły trenerów Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK), certyfikowaną mediatorką i mentorką VCC. Sala szkoleniowa to mój świat, jestem tam w swoim żywiole.
Sukcesywnie rozwijam też swój warsztat pracy, jestem trenerką jogi śmiechu (kurs I i II stopnia), absolwentką kursu dla animatorów działań międzypokoleniowych i międzynarodowych a ostatnio ukończyłam roczną szkołę terapii tańcem i ruchem oraz kurs instruktorski tańców w kręgu. Wszystkie te metody włączam w swoją prace jako trenerki i wykładowczyni.
Współprowadzę Fundację Via Salutis, której misją jest edukacja, aktywizacja i integracja osób w wieku senioralnym oraz edukacja pscyhogerontologiczna, a także szkolenia edukatorów senioralnych w oparciu o autorskie metody.
Od ponad 15 lat piszę i koordynuję projekty, pozyskuję dotacje. Jestem autorką i trenerką w licznych projektach, skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. “Jesteśmy gotowi na sukces”, “Aktywizacyjny triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”, “Partnerstwo instytucji rynku pracy na rzecz rozwoju mobilności ponadnarodowej” oraz publikacji: “Poradnik szkoleniowy Asystowana Aktywizacja”, “Skrypt szkoleniowy dot. Asystowanej Aktywizacji”, podręcznik z zakresu komunikacji międzykulturowej i mobilności ponadnarodowej pt. “Wspieranie kluczowych kompetencji na rynku pracy poprzez gotowość do mobilności – wdrażanie nowych metod mobilności ponadnarodowej”
Od ponad 8 lat głównie zajmuję się tematyką senioralną, w latach 2016 – 2023 napisałam i koordynowałam liczne projekty zakresu aktywności społecznej osób starszych i aktywności społeczności lokalnej a w zespole eksperckim w Fundacji Via Salutis opracowuję metody i narzędzia pracy, dedykowane edukatorom i animatorom pracującym z Seniorami. Jestem m.in. współautorką metody aktywizacji społecznej osób starszych pn. „DraBiNa – drama, biografia, narracja” oraz programu osiągania dobrostanu w wieku senioralnym pn. wzMOCnieni.
W 2024 r. założyłam Poradnię Psychogerontologiczną, miejsce, gdzie problemy i potrzeby wieku senioralnego traktowane są na serio, w którym świadczymy konsultacje przeprowadzamy warsztaty oraz wykłady o tematyce psychogerontologicznej. Poradnia działa w Wałbrzychu i w Świdnicy a docelowo ma mieć charakter mobilny.
Jak dbam o swój dobrostan?
W działaniu – sięgam po jogę śmiechu i taniec, zażywam leśnych kąpieli, zasiadam w kręgu, podróżuję i zachwycam się światem.

Agnieszka Buśk

Agnieszka Buśk

Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej oraz trenerką i superwizorką dramy stosowanej. Od 2005 roku lat realizuję projekty społeczne, a te skierowane do seniorów są szczególnie bliskie mojemu sercu.
Od 2007 roku jestem związana ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie praktykuję dramę w różnych obszarach życia społecznego. W ramach projektów edukacyjnych i kulturalnych pracuję z seniorami oraz grupami międzypokoleniowymi zarówno z mniejszych miejscowości, jak i z aglomeracji. Od samego początku, gdy zaczęłam pracę edukacyjną i profilaktyczną z grupami, towarzyszyła mi drama oraz Teatr Uciśnionych. Na sali warsztatowej (stacjonarnej i wirtualnej) spędziłam ponad 15 000 godzin.
Najciekawszy projekt senioralny, w który byłam zaangażowana w ostatnich latach to “Senior to Integracja”. W okresie 2017-2020 zrealizowaliśmy wspólnie z członkami i członkiniami Mazowieckich Rad Seniorów 17 debat społecznych opartych o interaktywny spektakl. Łącznie – jako kanwa dla debat – powstało 5 spektakli Teatru Forum i Legislacyjnego (dotyczących wyzwań przy zakładaniu rad seniorów, wyzwań przy działaniu w radach seniorów, prawa seniorów do miłości i bliskości, barier we współpracy w nieformalnych grupach seniorskich oraz opresji, które ujawniła pandemia). W działaniach projektowych wzięło udział blisko 700 seniorów i seniorek z całego województwa mazowieckiego.
Wciąż uzupełniam swoją dramową praktykę o inne metody: coaching, facylitację, gry strategiczne. Podoba mi się łączenie kilku różnych metod w zależności od potrzeb grup, z którymi pracuję. Warsztaty w projektach społecznych przeplatam szkoleniami dla grup biznesowych oraz zajęciami na studiach podyplomowych. Jestem członkinią zespołu eksperckiego w Fundacji Via Salutis, w którym opracowuję programy i narzędzia wspierające pracę edukatorów senioralnych.
Jak dbam o swój dobrostan?
Pracuję tak jak lubię, w miejscach, które lubię. Czytam – kiedy potrzebuję się wyciszyć. Eksperymentuję w kuchni kiedy mam wolny czas. Gram w planszówki z rodziną, kiedy jesteśmy razem i ogarnia nuda.

Joanna K. Wawrzyniak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, doktorem pedagogiki, pasjonatką pracy aktywizującej z Seniorami, badania biografii i edukatorką zdrowia. Od 2006 roku pracuję jako nauczycielka akademicka i edukatorka osób dorosłych i starszych w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora oraz rozmaitych inicjatyw edukacyjnych i aktywizacyjnych – lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jestem autorką i współautorką podręczników naukowych i metodycznych oraz kilkudziesięciu artykułów z obszaru gerontologii i andragogiki, w których skupiam się na zagadnieniach funkcjonowania społecznego osób starszych, biograficzności, stereotypizacji, marginalizacji, stylu życia, edukacji i rozwoju w starości. Od 2006 roku lat angażuję się w działania na rzecz aktywizacji i edukacji seniorów w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora oraz projektów krajowych i międzynarodowych, m.in.: Projekt „Młodość przychodzi z wiekiem – asystent edukacyjny osoby starszej” realizowany przez Federację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Opolu (2016); Szkoła SuperBabci i Superdziadka w Ozimku ASOS 2017 Projekt MRPiPS (od 2017); Projekt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Skrzydła dla Innowacji Przyszłością Dojrzałej Edukacji”, w ramach którego została utworzona Szkoła Dorosłego Człowieka jako innowacja edukacyjna (2018); Projekt edukacyjny Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Życie bez płciowego bagażu” obejmujący badania postaw wobec różnorodności płciowej i warsztaty edukacyjne dla studentów i osób starszych (2018 – 2019). Pracuję na opolskim wydziale Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, zarządzam kierunkiem pedagogika i uczę studentów pracy pedagogicznej, aktywizującej i animacyjnej z ludźmi w różnym wieku. Angażuję się także w projekty społeczne na rzecz aktywizacji seniorów i edukacji osób dorosłych. Jestem sekretarzem Redakcji Czasopisma „Exlibris Biblioteki Gerontologii Społecznej” oraz członkinią zespołu eksperckiego e Fundacji Via Salutis. O swój dobrostan dbam pracując w ogrodzie, spacerując z psami, podróżując i czytając literaturę współczesną.

Ewa Marcinek

jestem polską pisarką, nauczycielką kreatywnego pisania, oraz koordynatorką projektów kulturalnych, mieszkającą w Reykjavíku. Absolwentką kulturoznawstwa i kreatywnego pisania na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2013 roku przeprowadziłam się na Islandię, gdzie jestem współzałożycielką wydawnictwa Ós Pressan wspierającego marginalizowanych autorów, oraz serii wydarzeń literackich Reykjavík Poetics, które organizuje wspólnie z Reykjavíkiem Miastem Literatury  UNESCO. Zadebiutowałam w 2022 roku, kiedy moją autobiograficzną kolekcję opowiadań i wierszy Polishing Iceland wydało islandzkie wydawnictwo Forlagið. Jestem autorką felietonów, esejów, opowiadań i wierszy publikowanych w czasopismach literackich oraz prezentowanych na festiwalach w Islandii i za granicą. Moja twórczość literacka wykorzystywana była spektaklach teatralnych, filmach krótkometrażowych i instalacjach artystycznych. Dwukrotnie zdobyłam stypendium rządowe dla islandzkich artystów, w dziedzinie: literatura w 2022 oraz 2023 roku.  Dzielę się swoim doświadczeniem pisarskim w różnorodnych projektach edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych. Współpracuję z Fundacją Via Salutis przy opracowywaniu projektów edukacyjnych skierowanych do edukatorów i animatorów senioralnych. Nasz pierwszy wspólny projekt „DraBiNa-drama, biografia, narracja” był nakierowany na aktywizację społeczną osób starszych, kolejny pt. „wzMOCnieni” ma na celu osiąganie dobrostanu w wieku senioralnym. A jak dbam o swój dobrostan? – spędzając czas z ukochanym, rodziną i przyjaciółmi, odpoczywając wśród natury, oraz pamiętając, że nie wszystko zawsze musi być doskonałe.
www.ewamarcinek.com 

Rekomendują nas...

"W związku z ubieganiem się o Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego "Społecznik roku" przez Fundację Via Salutis im. Krystyny Lasek pragnę w imieniu Wałbrzyskiej Rady Seniorów poprzeć kandydaturę tej Fundacji. Fundacja Via Salutis na terenie naszego miasta..."
Wałbrzyska Rada Seniorów
"Rekomenduję Fundację Via Salutis do Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku" w kategorii organizacja pozarządowa działająca na rzecz Seniorów..."
Dom Seniora Rusinowa Wałbrzych
"Widzimy ogromny potencjał merytoryczny Fundacji, jakość jej pracy oraz zaangażowanie na rzecz dolnośląskich Seniorów, zauważamy go choćby udostępniając coraz to nowe propozycje na naszych kanałach komunikacyjnych..."
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
"W naszej opinii Fundacja Via Salutis swoją działalnością, uważnością na po innych i stylem działania zasługuje na tytuł „Społecznika roku" im. Krystyny Lasek..."
Dolnośląska Fundacja Onkologiczna
"Fundacja Via Salutis to sprawdzony partner, który dzieli się z nami nie tylko swoim know how ale także swoją siecią kontaktów i partnerstw, co w dzisiejszym świecie konkurencji i rywalizacji, wcale nie jest takie oczywiste..."
Fundacja Przystań w Ścinawie
"Pani Alicja kilkukrotnie współpracowała również z naszą jednostką. Spotkania organizowane z seniorami, dla seniorów, były niezwykle emocjonującymi, wzruszającymi wydarzeniami dla osób zamieszkujących nasz DPS..."
DPS Wałbrzych Biały Kamień
"Alicja Przepiórska Ułaszewska to osoba zaangażowana w sprawy seniorów, dbająca o wysoką jakość oferty, o innowacyjne podejście do edukacji i aktywizacji środowisk senioralnych a przejawem tego jest założenie własnej Fundacji, która jest poświęcona tematyce senioralnej. To osoba nastawiona na współpracę, dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą, chętna do otwierania nowych drzwi..."
Fundacja św. Jadwigi
"Pani Alicja od wielu lat zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców i mieszkanek Dolnego Śląska. Razem z fundacja Via Salutis, której jest liderką, aktywnie wspierała projekt „Seniorzy i Rock and Roll" realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw w 2022 roku..."
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella
"Moja siedmioletnia znajomość z Panią Alicją rozpoczęła się w czasie, kiedy napisała swój pierwszy projekt poświęcony aktywizacji i integracji osób starszych na Dolnym Śląsku. Śmiało i skutecznie podjęła promocję projektu i pozyskała grupę 160 osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Tradycja łączy pokolenia". Przez te wszystkie lata mam wyjątkową możliwość obserwacji rozwijającego się talentu prawdziwego lidera..."
Krystyna Lasek
"Pani Alicja Przepiórska Ułaszewska jest osobą bardzo pozytywną i życzliwą. Wniosła wiele radości i pozytywnych emocji do życia naszych Seniorów. Od dwóch lat znam i współpracuję z Alicją, która pisze projekty i pozyskuje fundusze na prowadzenie warsztatów rozwojowych dla naszej społeczności senioralnej..."
Sołtys wsi Pastuchów
"Pani Alicja Przepiórska profesjonalnie i rzetelnie wywiązuje się ze współpracy, z należytą starannością realizując wspólne projekty, takie jak, m.in. projekt Drabina, który cieszył się dużym zainteresowaniem i zakończył sukcesem organizacyjnym..."
Prezydent Świdnicy
"Od wielu lat uczestniczę, a przede wszystkim obserwuję, działania Pani Alicji Przepiórskiej-Ułaszewskiej. Na szczególny podziw i szacunek zasługuje jej zaangażowanie, poświecenie, otwarte serce, ale i głęboka troska o każdego seniora. Jestem pewien, że jest wzorem człowieka kierującego się zasadami etyki i wiary — zarówno w wymiarze życia rodzinnego, zawodowego jak i społecznego..."
Uniwersytet Wrocławski, Ogród Botaniczny Arboretum Wojsławice
"Znam tysiące ludzi, ale Alicję Przepiórską Ułaszewską trudno mi zakwalifikować do jakiejś grupy z wagi na swoistą kreatywność, otwartość, energię, bardzo dobre przygotowanie się do wszystkich zajęć, warsztatów oraz serdeczność i emanujące ciepło. Wszystkie cechy, bogate doświadczenie mimo młodego wieku, wiedzę ze studiów wyższych i podyplomowych poświeciła aktywizacji i integracji osób starszych na Dolnym Śląsku..."
UTW Świdnica
"Z całego serca rekomenduję Alicje Przepiórską-Ułaszewską do Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku”. Jej praca jest przykładem wyjątkowej pracy na rzecz społeczeństwa, a Jej osiągnięcia zasługują na szerokie uznanie i docenienie..."
Uniwersytet WSB Merito
"Chciałabym wyrazić swoją ogromną wdzięczność za wyjątkowe zaangażowanie Pani Alicji Przepiórskiej - Ułaszewskiej na rzecz osób starszych oraz edukację dla członkiń Wałbrzyskiej Rady Kobiet w tym zakresie. Praca i poświęcenie Pani Alicji Przepiórskiej — Ułaszewskiej w tej dziedzinie są nieocenione i zasługują na najwyższe uznanie..."
Wałbrzyska Rada Kobiet
Skip to content