Przejdź do treści
Strona główna » Współpraca

Współpraca

Rekomendują nas...

"W związku z ubieganiem się o Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego "Społecznik roku" przez Fundację Via Salutis im. Krystyny Lasek pragnę w imieniu Wałbrzyskiej Rady Seniorów poprzeć kandydaturę tej Fundacji. Fundacja Via Salutis na terenie naszego miasta..."
Wałbrzyska Rada Seniorów
"Rekomenduję Fundację Via Salutis do Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku" w kategorii organizacja pozarządowa działająca na rzecz Seniorów..."
Dom Seniora Rusinowa Wałbrzych
"Widzimy ogromny potencjał merytoryczny Fundacji, jakość jej pracy oraz zaangażowanie na rzecz dolnośląskich Seniorów, zauważamy go choćby udostępniając coraz to nowe propozycje na naszych kanałach komunikacyjnych..."
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
"W naszej opinii Fundacja Via Salutis swoją działalnością, uważnością na po innych i stylem działania zasługuje na tytuł „Społecznika roku" im. Krystyny Lasek..."
Dolnośląska Fundacja Onkologiczna
"Fundacja Via Salutis to sprawdzony partner, który dzieli się z nami nie tylko swoim know how ale także swoją siecią kontaktów i partnerstw, co w dzisiejszym świecie konkurencji i rywalizacji, wcale nie jest takie oczywiste..."
Fundacja Przystań w Ścinawie
"Pani Alicja kilkukrotnie współpracowała również z naszą jednostką. Spotkania organizowane z seniorami, dla seniorów, były niezwykle emocjonującymi, wzruszającymi wydarzeniami dla osób zamieszkujących nasz DPS..."
DPS Wałbrzych Biały Kamień
"Alicja Przepiórska Ułaszewska to osoba zaangażowana w sprawy seniorów, dbająca o wysoką jakość oferty, o innowacyjne podejście do edukacji i aktywizacji środowisk senioralnych a przejawem tego jest założenie własnej Fundacji, która jest poświęcona tematyce senioralnej. To osoba nastawiona na współpracę, dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą, chętna do otwierania nowych drzwi..."
Fundacja św. Jadwigi
"Pani Alicja od wielu lat zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców i mieszkanek Dolnego Śląska. Razem z fundacja Via Salutis, której jest liderką, aktywnie wspierała projekt „Seniorzy i Rock and Roll" realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw w 2022 roku..."
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella
"Moja siedmioletnia znajomość z Panią Alicją rozpoczęła się w czasie, kiedy napisała swój pierwszy projekt poświęcony aktywizacji i integracji osób starszych na Dolnym Śląsku. Śmiało i skutecznie podjęła promocję projektu i pozyskała grupę 160 osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Tradycja łączy pokolenia". Przez te wszystkie lata mam wyjątkową możliwość obserwacji rozwijającego się talentu prawdziwego lidera..."
Krystyna Lasek
"Pani Alicja Przepiórska Ułaszewska jest osobą bardzo pozytywną i życzliwą. Wniosła wiele radości i pozytywnych emocji do życia naszych Seniorów. Od dwóch lat znam i współpracuję z Alicją, która pisze projekty i pozyskuje fundusze na prowadzenie warsztatów rozwojowych dla naszej społeczności senioralnej..."
Sołtys wsi Pastuchów
"Pani Alicja Przepiórska profesjonalnie i rzetelnie wywiązuje się ze współpracy, z należytą starannością realizując wspólne projekty, takie jak, m.in. projekt Drabina, który cieszył się dużym zainteresowaniem i zakończył sukcesem organizacyjnym..."
Prezydent Świdnicy
"Od wielu lat uczestniczę, a przede wszystkim obserwuję, działania Pani Alicji Przepiórskiej-Ułaszewskiej. Na szczególny podziw i szacunek zasługuje jej zaangażowanie, poświecenie, otwarte serce, ale i głęboka troska o każdego seniora. Jestem pewien, że jest wzorem człowieka kierującego się zasadami etyki i wiary — zarówno w wymiarze życia rodzinnego, zawodowego jak i społecznego..."
Uniwersytet Wrocławski, Ogród Botaniczny Arboretum Wojsławice
"Znam tysiące ludzi, ale Alicję Przepiórską Ułaszewską trudno mi zakwalifikować do jakiejś grupy z wagi na swoistą kreatywność, otwartość, energię, bardzo dobre przygotowanie się do wszystkich zajęć, warsztatów oraz serdeczność i emanujące ciepło. Wszystkie cechy, bogate doświadczenie mimo młodego wieku, wiedzę ze studiów wyższych i podyplomowych poświeciła aktywizacji i integracji osób starszych na Dolnym Śląsku..."
UTW Świdnica
"Z całego serca rekomenduję Alicje Przepiórską-Ułaszewską do Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku”. Jej praca jest przykładem wyjątkowej pracy na rzecz społeczeństwa, a Jej osiągnięcia zasługują na szerokie uznanie i docenienie..."
Uniwersytet WSB Merito
"Chciałabym wyrazić swoją ogromną wdzięczność za wyjątkowe zaangażowanie Pani Alicji Przepiórskiej - Ułaszewskiej na rzecz osób starszych oraz edukację dla członkiń Wałbrzyskiej Rady Kobiet w tym zakresie. Praca i poświęcenie Pani Alicji Przepiórskiej — Ułaszewskiej w tej dziedzinie są nieocenione i zasługują na najwyższe uznanie..."
Wałbrzyska Rada Kobiet
Skip to content