Przejdź do treści
Strona główna » Wesprzyj Nas

Wesprzyj Nas

DLACZEGO WARTO NAS WESPRZEĆ?

Ci z Was, którzy nas znają, wiedzą, że zajmujemy się zdrowiem w wymiarze emocjonalnym, społecznym, że ważne są dla nas relacje, potrzeby, ze stawiamy na wspólnotę. Sięgamy po różne metody, by obudzić w Was Wasze zasoby, wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości, wzmocnić odporność psychiczną.

Wiecie też, że nasze działania są dla Was bezpłatne, ponieważ pozyskujemy na nie dotacje, stajemy do różnorodnych konkursów, piszemy projekty.

Nasze działania kierujemy do Seniorów i ich otoczenia, społeczności lokalnej oraz edukatorów senioralnych.

Zrealizowaliśmy z sukcesem piękne projekty, których efekty pozostaną na długo w pamięci a także w namacalnej, materialnej formie w postaci gier, publikacji, metod, narzędzi szkoleniowych czy w przestrzeni publicznej w formie questów.

uMOCnieni Seniorzy na drodze do dobrostanu, wałbrzyscy Seniorzy w Akcji, Seniorzy czują bluesa, Seniorzy i rock and roll, Wygrajmy to miejsce!, DraBiNa – drama, biografia, narracja. Innowacyjny projekt aktywizacji społecznej osób starszych, poMOC Seniora, Twórcze dłonie w Śródmieściu- szlakiem wałbrzyskich kamieniczek, Festiwal kultury japońskiej, wzmocnienie – innowacyjny program osiągania dobrostanu, Mobilna Akademia Nestora im. Krystyny Lasek to część naszych projektów, które kierujemy do Was.

Wierzymy, że rezultatem naszych działań jest radość, poprawa samopoczucia, relacji, stylu życia. Że pozostanie po nich nowa jakość – nowe przyjaźnie, nowe nawyki, wspomnienia.

Dotychczas skorzystało z nich ponad 2000 osób.

Za nami ponad 1000 godzin aktywności – spotkań, warsztatów, wyjazdów.

1000 godzin doświadczeń, refleksji, zdobywania wiedzy, poznawania, działania.

Edukujemy, aktywizujemy i integrujemy wokół tematu życia, zdrowia, radości.

Prowadzimy m.in. warsztaty:

 • rozwojowe dla osób starszych oparte o nasze innowacyjne metody m.in. DraBiNa – drama, biografia, narracja. Innowacyjna metoda aktywacji społecznej osób starszych.
 • jogi śmiechu
 • gimnastyki pamięci
 • budowania dobrostanu
 • dobrej komunikacji
 • dla LIDERÓW WOLONTARIUSZY
 • dla grup międzypokoleniowych

a także warsztaty rozwijające pasje:

 • rękodzielnicze
 • teatralne
 • fotograficzne
 • przewodnickie
 • ceramiczne
 • malarskie
 • hortiterapeutyczne

oraz warsztaty poprawiające kondycję zdrowia:

 • kinezjologiczne
 • świadomości ciała i ruchu
 • radzenia sobie ze stresem poprzez ruch, taniec i śmiech
 • leśne kąpiele

Mamy także ofertę dla edukatorów senioralnych:

 • warsztaty z metody DraBiNa – drama, biografia, narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji społecznej osób starszych.
 • warsztaty  wzMOCNieni – innowacyjny  program osiągania dobrostanu w wieku senioralnym.

Ponadto świadczymy pomoc psychogerontologiczną dla Seniorów oraz ich rodzin a także dla instytucji senioralnych i środowisk lokalnych.

Naszą Fundację tworzą fachowcy, trenerzy, współpracujemy z ekspertami w różnych dziedzinach.

Naszymi działaniami zmieniamy społeczny wizerunek społeczny osób starszych, przywracamy m godne miejsce w społeczności lokalnej, dowodzimy, że starość, to najpiękniejszy okres życia. Podejmujemy też dyskusję nt. godności i praw Seniorów, przygotowując do pracy kadrę empatycznych  edukatorów senioralnych.

NASZE DZIAŁANIA SĄ BEZPŁATNE.

BARDZO ZALEŻY NAM NA TY, ABY BYŁY TO DZIAŁANIA STAŁE I MOGŁO Z NICH SKORZYSTAĆ JAK NAJWIĘCEJ OSÓB.

DLATEGO POTRZEBUJEMY WSPARCIA FINANSOWEGO.

1. Jesteśmy pierwszą Fundacją na Dolnym Śląsku, która kompleksowo świadczy usługi edukacyjne i aktywizacyjne dla środowisk senioralnych i edukatorów senioralnych w oparciu o własne autorskie metody. Chcemy nadal rozwijać i udostępniać swoje know how, szkolić, integrować, aktywizować metodami, które stawiają człowieka z jego potrzebami, możliwościami i marzeniami w centrum.

2. Jesteśmy pierwszą Fundacją na Dolnym Śląsku, która stworzyła sieć edukatorów senioralnych z całej Polski, sieć DraBNa. Wspieramy edukatorów senioralnych w przygotowaniu, realizacji ciekawego projektu dla Seniorów, w rozwijaniu warsztatu pracy i zdobywaniu wiedzy gerontologicznej. Chcemy odpowiadać na potrzeby środowiska edukatorów, proponując im warsztaty, szkolenia, kursy, podczas których nabędą wiedzę gerontologiczną i praktyczne umiejętności prowadzenia ciekawych, rozwojowych spotkań dla swoich podopiecznych.

3. Ofertę kierujemy do osób, które zajmują się starszym członkiem rodziny i chcą dobrze i rozwojowo zaplanować aktywności i sposób spędzania czasu. Chcemy prowadzić regularnie nieodpłatne porady psychogerontologiczne dla Seniorów, rodzin, instytucji. Chcemy też wydawać poradniki, ulotki, materiały wspierające.

4. Działamy na rzecz aktywizacji społecznej szczególnie w kontekście międzypokoleniowym. Chcemy organizować wspólne spotkania, inicjować wspólne przedsięwzięcia, rozwijać wolontariat i mentoring międzypokoleniowy.

5. Propagujemy edukację psychogerontologiczną i edukację dorosłych. Chcemy docierać z ofertą edukacji do starości do szkół, rozwijać ofertę uczenia się przez całe życie w oparciu o wartości grudwigańskie.

6. Działamy na rzecz zmiany postrzegania starości. Chcemy realizować projekty wraz ze społecznością lokalną, które będą przestrzenią spotkania i radości dla wszystkich niezależnie od poglądów politycznych czy przekonań religijnych.

7. Prowadzimy Mobilną Akademię Nestora im. Krystyny Lasek, docieramy z ofertą wykładów i spotkań szczególnie do małych miejscowości, gdzie taka oferta jest mocno ograniczona. Chcemy kontynuować to działanie.

Zależy nam na tym, aby nasz oferta była ciekawa, odpowiadała na potrzeby grupy odbiorów, innowacyjna, aby była ona dla Ciebie bezpłatna.

Mimo naszej aktywności na polu składanych wniosków o dotację nie zawsze ją otrzymujemy.

Zależy nam na tym, aby mogło skorzystać z niej jak najwięcej osób.

JAK MOŻESZ NAS WESPRZEĆ?

1. Przekaż darowiznę na konto naszej fundacji. Darczyńcom wystawiamy zaświadczenie o przekazaniu darowizny. Wpłaty te można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Wesprzyj któryś z naszych projektów wpłacając na nasze konto darowiznę na „cele statutowe Fundacji”.

2. Promuj Fundację Via Salutis wśród swoich znajomych, mów o naszej pracy i naszej ofercie programowej.

3. Zaproś nas na event, konferencję, spotkanie, gdzie będziemy mogliz apreznetować działalność naszej Fundacji i nawiązać współpracę. Chętnie poznajemy nowych partnerów, którzy chcieliby razem z nami działać na rzecz dobra wspólnego, zdrowia, bezpieczeństwa emocjonalnego, godnego miejsca seniora w społeczeństwie, edukacji gerontologicznej, edukacji dorosłych, zbliżania pokoleń, budowania społeczeństwa obywatelskiego.

4. Potrzebujemy partnerów, którzy zechcą zaprosić nas do swoich projektów jako ekspertów, trenerów.

5. Potrzebujemy też sympatyków, którzy chcieliby włączyć Fundację Via Salutis do swoich działań realizowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

PRZELEWY BANKOWE:

Nazwa banku: MBank

Numer konta: 64 1140 2004 0000 3402 7969 3180

z dopiskiem “darowizna na cele statutowe Fundacji Via Salutis.

Skip to content