Przejdź do treści
Strona główna » KURS na DOBROSTAN

KURS na DOBROSTAN

  • przez
KURS na DOBROSTAN
KURS na DOBROSTAN
KURS na DOBROSTAN
KURS na DOBROSTAN
KURS na DOBROSTAN
KURS na DOBROSTAN
KURS na DOBROSTAN

W ramach Uniwersytetu Ludowego Memento Vitae w Rytwianach, którego jesteśmy partnerem, rozpoczął się KURS na DOBROSTAN.

W Fundacji Via Salutis przyświeca nam idea Grundtviga, który stworzył Szkołę Dla Życia oraz strategia uczenia się przez całe życie (lifelong learning).

Uczymy się od siebie wzajemnie, chętnie dzieląc wiedzą i doświadczeniem.

W naszych działaniach korzystamy z autorskich metod i narzędzi, które stwarzają możliwość pozyskiwania wiedzy, nowych doświadczeń i przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz umiejętności radzenia sobie ze skomplikowanymi życiowymi problemami. Dajemy też przestrzeń uczestnikom, wychodząc z założenie, że każdy jest ekspertem od swojego życia.

Zaproponowaliśmy KURS oparty o nasze autorskie metody i narzędzia pracy, wypracowane w ramach różnych programów, m.in. „DraBiNa – drama, biografia, narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji społecznej” oraz „wzMOCnieni- innowacyjny program osiągania dobrostanu”.

Oba programy zbudowane są na teorii poliwagalnej i rezyliencji, modelu SCARF oraz korzystają zinnowacyjnych metod pracy aktywizującej i wyzwalającej potencjał. „DraBiNa” nakierowana jest na wzmocnienie poczucia własnej wartości (relacja ja -ja) oraz aktywizację społeczną i przygotowywanie do podejmowania nowych ról w życiu (relacja ja-my), “wzMOCnieni” oparty na modelu C-U-D (ciało-umysł- duch) wskazuje obszary niezbędne do zaopiekowania, by doświadczać dobrostanu.

Kurs zbudowany jest z dwóch części, będących jednocześnie czterodniowymi zjazdami, tworzącymi całość.

Podczas pierwszego spotkania zapraszamy uczestników do doświadczania siebie w relacji JA – JA, drugie poświęcone jest doświadczaniu siebie w relacji JA -GRUPA – na tle i w kontekście grupy (rodziny, społeczności, zespołu pracowniczego).

To propozycja dla osób dorosłych, w każdym wieku. Dla pracujących prowadzących swoje firmy i nieaktywnych zawodowo, dla tych, którzy potrzebują odpoczynku, chcą zrozumieć i popracować nad tym, co aktualnie dzieje się w ich relacjach ze sobą i że światem, którzy stawiają sobie pytania i poszukują odpowiedzi o to jak osiągnąć life work balance.

To propozycja i zaproszenie do odbycia wspaniałego doświadczenia i zadbania o swoją kondycję psychiczną, emocjonalną i społeczną, o swoje zdrowie i równowagę w życiu, o relacje ze sobą i z grupą.

Nie bez znaczenia jest miejsce, wyjątkowe, bo w Pustelni Złotego Lasu, w której przed wiekami zamieszkiwali kamedulscy mnisi. Sprzyja ono resetowi, nabraniu sił witalnych, zaczerpnięcia energii z natury.

My korzystamy z otaczającej nas przyrody zapraszając uczestników m.in. do odbycia leśnych kąpieli. Drama, biografia, narracja, śmiechoterapia, terapia tańcem i ruchem, teatr fizyczny czy lasoterapia to tylko część zastosowanych metod edukacyjnych.

KURS na DOBROSTAN prowadzą trenerki, które są jednocześnie autorkami metody DraBiNa i programu wzMOCnieni Alicja Przepiórska Ułaszewska, Joanna Wawrzyniak i Agnieszka Buśk. Sprawdzony team trenerski!!!

Więcej o nas oraz o metodach pracy możesz przeczytać na stronie www.viasalutis.org.pl

Zachęcamy Was do skorzystania z oferty. W tym roku odbywa się jeszcze Kurs „W zdrowym ciele zdrowy duch” , „Kurs ikonopisania” a niebawem zacznie się „Kurs hortiterapeutyczny”.

Projekt „Uniwersytet Ludowy im. M.Radziwiłła Memento Vitae w Rytwianach” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Rządowego Programu Rozwoju Uniwersytetów Ludowych. Liderem projektu jest Kościół Rektoralny w Rytwianach a Fundacja Via Salutis występuje jako partner , współtworzący ofertę programową Uniwersytetu.

Skip to content