Przejdź do treści
Strona główna » Podsumowanie projektu SENIOR ma MOC

Podsumowanie projektu SENIOR ma MOC

  • przez

W projekcie Senior ma MOC wzięło udział w sumie 83  Seniorów z 3 powiatów: wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego i świdnickiego.

W ramach zadania odbyły się warsztaty i wykłady w blokach:

– MOC kinezjologii – 24 godz.

– MOC śmiechu – 24 godz.

– MOC tańca i ruchu – 16 godz.

– MOC ziół na zdrowie – 8 godz.

– warsztaty rozwojowe DraBiNa – 36 godz.

Warsztaty odbywały się w 4 lokalizacjach: w Pastuchowie, w Strzegomiu,  Wałbrzychu i w Dzierżoniowie.

Zorganizowaliśmy 3 wyjazdy edukacyjno-integracyjne „Czerpiemy MOC z natury” – do Wojsławic pod hasłem “Ogrody”, do Wrocławia pod hasłem “Woda”, do Kleciny pod hasłem “Zwierzęta i zioła”.

Wzięli w nich udział każdorazowo Seniorzy z 3 powiatów i 4 miejscowości.

 Dzięki realizacji projektu Senior ma MOC:

– zaprosiliśmy Seniorów do integracji

– zaproponowaliśmy działania, dzięki którym stali się pionierami w swoich środowiskach, m.in. uczestnicząc w warsztatach jogi śmiechu, warsztatach terapii tańcem i ruchem czy biorąc udział w warsztatach rozwojowych Senior na DraBiNie zaangażowania społecznego.

– zniwelowaliśmy poczucie osamotnienia

– zmieniliśmy społeczny wizerunek Seniora (w Pastuchowie działa dzięki projektowi prężna grupa liderek wiejskich – Seniorek, w Wałbrzychu Seniorki z Klubu Dłużej Młodych realizują wolontariat na rzecz swojej grupy wiekowej oraz wolontariat ekologiczny w Arboretum w Wojsławicach), angażują się we współpracę z Seniorami z Ukrainy ze Świdnicy

– nastąpił wzrost poczucia rozwoju i gotowość do poznawania swoich emocji, budowania poczucia własnej wartości – angażowania się w samorozwój

– Seniorzy zbudowali relacje ze sobą i otoczeniem (na podstawie informacji przekazanych przez liderki poszczególnych grup: w Pastuchowie Seniorki planują dołączyć do Koła Gospodyń Wiejskich,  W Wałbrzychu Seniorzy angażują się w działania na terenie miasta, uczestniczą w akcjach społecznych, włączają się w projekty integrujące ich ze środowiskami seniorów z innych miast i powiatów np. w działania Międzykulturowego UTW w Świdnicy, prowadzą wolontariat na rzecz samotnych seniorów, organizują I PIKINIK RADOŚCI dla Seniorów, biorą udział w działaniu Senior na Start w ramach Koalicji na rzecz zdrowego starzenia się, biorą udział w senioralnym pokazie mody itp.

– Seniorzy zwiększyli umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach (na podstawie informacji zwrotnych)

– zwiększyła się aktywność Seniorów, w  tym rozwijanie pasji (nastąpił wzrost uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych i wykładach, np. w ramach Mobilnej Akademii Nestora im. Krystyny Lasek,  wyjścia do Filharmonii i Teatru).

Projekt był odpowiedzią na potrzeby środowisk senioralnych, zgłaszane przez samych Seniorów oraz przez osoby pracujące z seniorami, na aktualne, poważne i długotrwałe kryzysy dot. seniorów (pandemię, wojnę w Ukrainie), które wpływają na dobrostan seniorów i znacząco zmieniły znaczenie działań aktywizujących i włączających społecznie osoby starsze.
Był ofertą “szytą na miarę”, uwzględniającą zróżnicowanie wiekowe grupy senioralnej (60 +, 75 +/80+ ) oraz miejsce zamieszkania (miasto/wieś) a tym samym doświadczenia, potrzeby i możliwości poszczególnych “podgrup” wiekowych.

Skip to content