Przejdź do treści
Strona główna » Projekt poMOC Seniora

Projekt poMOC Seniora

Tytuł projektu: poMOC Seniora

Termin realizacji: 01.06.2020 – 31.10.2021

Projekt skierowany do Seniorów zamieszkujących dwa powiaty: świdnicki i wałbrzyski

Organizator: Fundacja Via Salutis

Cel projektu:

– pobudzenie MOCY seniorów i wyposażenie ich w wiedzę  umiejętności do samodzielnego korzystania z drzemiących w nich zasobów, z  wykorzystaniem poznanych metod i technik

– wzmocnienie aktywności i poczucia bezpieczeństwa oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych osób starszych,

– przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez przygotowanie Seniorów do korzystania z narzędzi do komunikacji zdalnej.

Działania projektowe:

„Internetowa kawiarenka Seniora” – warsztaty cyfrowe,

„poMOC Seniora” – warsztaty rozwojowe i warsztaty poznawcze

„pogotowie antystresowe” – zajęcia kinezjologiczne i warsztaty z jogi śmiechu

„poMOCna Sztuka” – warsztaty rękodzielnicze i ceramiczne

„poMOC natury” – spacer hortiterapeutyczny

Liczba uczestników: 40 Seniorów

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków: budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Kwota finansowania: 26 000 zł

Skip to content