Przejdź do treści
Strona główna » Mobilna Poradnia Psychogerontologiczna Via Salutis

Mobilna Poradnia Psychogerontologiczna Via Salutis

Na podstawie umowy nr 34/RPWROP13/2024 z dnia 29.04.2024 r. Fundacja Via Salutis w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r. będzie realizować zadanie pod tytułem: „Mobilna Poradnia Psychogerontologiczna „Via Salutis”. 

Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki uzyskaniu dotacji, wypłaconej ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 r.

Całkowita wartość realizowanego zadania publicznego to 439 073,86 złotych.

Realizacja działań przewidzianych w przedstawionym zadaniu obejmuje:

Priorytet 1: Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług

Priorytet 2: Wsparcie realizacji usług poradniczych

Priorytet 3: Edukacja – upowszechnienie – integracja

Projekt zakłada wzmocnienie potencjału Fundacji jako organizacji poradniczej, zwiększając możliwości i zasięg jej działania oraz oddziaływanie społeczne, poprzez:

–  wsparcie mobilności Fundacji, 

– podnoszenie kompetencji ekspertów poradnictwa, 

– wypracowanie standardów innowacyjnej oferty poradnictwa psychogerontologicznego, obejmującej poradnictwo psychologiczne, prozdrowotne, rodzinne, a także zawodowe i obywatelskie dedykowane Seniorom, środowiskom senioralnym i kadrom pracującym na rzecz Seniorów oraz innym pokoleniom.

Celem działań jest propagowanie i prowadzenie doradztwa psychogerontologicznego, a w tym uwrażliwienie na potrzeby osób starszych, poszanowanie potrzeb osób starszych oraz przygotowanie do zdrowej starości, świadczone na terenie Polski w MOBILNEJ PORADNI PSYCHOGERONTOLOGICZNEJ VIA SALUTIS.

Skip to content