Przejdź do treści
Strona główna » Seniorzy czują bluesa

Seniorzy czują bluesa

Termin realizacji: 10.10.2021- 10.12.2021

Projekt skierowany do mieszkańców wsi Pastuchów, seniorów i społeczności lokalnej

Organizator: Fundacja Via Salutis

Partner: Rada Sołecka Nasza Wieś Pastuchów

Partnerzy:

Cel projektu:

Aktywizacja społeczności lokalnej wokół tematu aktywnej starości i zmiana wizerunku osoby starszej w społeczności. Wyłonienie grupy 10 Seniorek/ Seniorów i przygotowania ich do roli liderek/ liderów inicjujących, które aktywnie włączą się w działania na rzecz zmiany wizerunku Seniorów w społeczności lokalnej. Integracja rożnych środowisk seniorów oraz wzmocnienie Seniorów w wychodzeniu z izolacji i samoizolacji, będącej wynikiem pandemii.

Wyposażenie seniorów w narzędzia i metody służące do radzenia sobie z samotnością i stresem oraz do sięgania po własne zasoby i budowania poczucia własnej wartości.

Działania projektowe:

– warsztaty rozwojowe dla seniorów

– joga śmiechu

-tańce w kręgach

– warsztaty dla liderek

– zewnętrzne metamorfozy: profesjonalna sesja fotograficzna z wizażystką

– wystawa fotograficzna „Seniorzy czują b;uesa”

– koncert bluesowy

Liczba uczestników: 10 osób liderek, 70 przedstawicieli społeczności lokalnej odbiorców projektu

Finansowanie:Projekt finansowany ze środków w ramach grantu Dolnośląskiego FunduszuMałych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Kwota dofinansowania: 9600 zł

Skip to content