Przejdź do treści

Znaczenie nazwy

„Via Salutis” oznacza „droga do zdrowia” . Dla nas droga to proces, aktywność i działania prowadzące do celu. A nasz cel — to tak skonstruować swoje życie, takie moce w sobie obudzić, tak planować swoją drogę życiową, aby prowadziła ona do zdrowia. Mówiąc: „ZDROWIE”, patrzymy holistycznie: ważne jest nasze życie emocjonalne, psychiczne, jak również ważne jest życie społeczne. Te różne barwy życia składają się na nasze ZDROWIE. Ich jakość ma niewątpliwy wpływ na poczucie, że jesteśmy zdrowi (mentalnie, psychicznie, emocjonalnie, społecznie, a także fizycznie).

Naszą misją jest edukacja, aktywizacja i integracja wokół zdrowego stylu życia.

Misja

Działamy na rzecz promocji zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego i aktywizacji społecznej osób starszych oraz integracji społeczności lokalnej wokół idei zdrowego starzenia się.

Działania kierujemy do Seniorów, obejmując ich szczególną opieką, wychodząc z założenia, że każdy czas w życiu jest najlepszy, żeby doświadczać, uczyć się, poznawać i otwierać nowe drzwi.

Realizujemy także działania międzypokoleniowe.

Zapraszamy różne pokolenia do rozumienia współczesnego świata przez pryzmat kultury, współpracy i odkrywania piękna w otaczającym nas świecie. Podstawą spotkania jest integracja i komunikacja, niezależnie od wieku, zobaczenie świata oczami drugiej osoby, wysłuchanie jej historii i ocalenie od zapomnienia.

Kolejnym obszarem naszej aktywności są działania skierowane do edukatorów senioralnych, w kontekście przygotowania do starości i edukacji gerontologicznej. Wypełniamy lukę na rynku edukacji dorosłych, przygotowując dla edukatorów i animatorów senioralnych nowoczesną ofertę opartą o autorskie metody pracy aktywizującej osoby starsze, wyposażają ich w innowacyjne narzędzia pracy.

Wartości

Kierujemy się zasadami współpracy, wzajemności i poszanowania. Opieramy na zasadach empatii, komunikacji i edukacji międzypokoleniowej i międzykulturowej.

Wypełniamy lukę na rynku edukacji gerontologicznej, tworzymy nowe modele pracy z seniorami i materiały edukacyjne dla osób zajmujących się aktywizacją seniorów i dla samych seniorów.

Grupa docelowa

Nasi odbiorcy to:

  1. Środowiska senioralne
  2. Społeczność lokalna/ międzypokoleniowa
  3. Edukatorzy senioralni

 

Kierunek działań Fundacji

jest oparty na aktywizującym i terapeutycznym znaczeniu sztuki, edukacji kulturalnej, komunikacji, interakcji, której efektem jest gotowość do zmiany i osiągnięcia równowagi, świadome kształtowanie swojego dobrostanu i zdrowego stylu życia.
Działaniami odpowiadamy też na potrzebę wsparcia Seniorów w zakresie radzenia sobie ze stresem, zmianą i poczuciem braku stabilności i przewidywalności, w zakresie wzmacniania poczucia bezpieczeństwa oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, oraz potrzebę wzmacniania aktywności, a korzystając z zasobów Seniorów, wzmacniania ich kompetencji, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i defaworyzacji osób dojrzałych.

Metody pracy

Sięgamy po różne metody i narzędzia pracy rozwojowej, m.in. takie jak sztuka, teatr, malarstwo, ceramika, rękodzieło, sztuka komunikacji, by stworzyć jak największą przestrzeń do doświadczania. Doświadczania siebie w różnych sytuacjach, działaniach, rolach. Pozwala to na dawanie sobie szansy, rozwój nowych zainteresowań, doświadczanie zmiany, przekraczanie własnej strefy komfortu. To też przestrzeń do poszukiwania piękna i sensu, nawet tam, gdzie piękna pozornie nie widać, to nauka nadawania znaczeń. Sięgamy też po sztukę improwizacji, taniec czy śmiech, widząc w nich metody do wyzwalania MOCY, osiągania równowagi emocjonalnej, nabierania dystansu do siebie i świata, pozbywania się wewnętrznego krytyka, który chętnie narzuca nam ograniczenia i blokuje nasze wewnętrzne dziecko. Jesteśmy także na ścieżce do zdrowia w otoczeniu przyrody, sięgamy po zasoby i moc natury, odbywając m.in. spacery i warsztaty hortiterapeutyczne a także leśne kąpiele.

Skip to content