Przejdź do treści
Strona główna » Projekty » Bieżące

Bieżące

KURS na DOBROSTAN

KURS na DOBROSTAN

 • przez

W ramach Uniwersytetu Ludowego Memento Vitae w Rytwianach, którego jesteśmy partnerem, rozpoczął się KURS na DOBROSTAN. W Fundacji Via Salutis przyświeca nam idea Grundtviga, który… Czytaj dalej »KURS na DOBROSTAN

Uniwersytet Ludowy im. M.Radziwiłła Memento Vitae w Rytwianach

Fundacja Via Salutis współtworzy Uniwersytet Ludowy im. M.Radziwiłła Memento Vitae w Rytwianach.

 

Mamy zaszczyt, ogromną radość i przyjemność współtworzyć UNIWERSYTET LUDOWY Memento Vitae, który ma swoją siedzibę na ziemi świętokrzyskiej w Rytwianach, w cudnym miejscu na ziemi, w sercu rytwiańskiego Złotego Lasu, w pokamedulskim klasztorze.

 

 

Liderem projektu jest Kościół Rektoralny pw. Zwiastowania NMP w Rytwianach a partnerami Fundacja Via Salutis oraz Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.

 

Współtworzymy ofertę programową Uniwersytetu Ludowego i prowadzimy warsztaty i kursy w oparciu o nasze autorskie metody i narzędzia.

 

Zaprosiliśmy do wspólnego działania także współpracujących z naszą Fundacją ekspertów  i trenerów.

 

To propozycja dla osób z całej Polski, aktywizująca także lokalność lokalną, oparta na szacunku do człowieka, tradycji i natury.

 

Uniwersytet Ludowy “Memento Vitae” to oferta rozwojowa dla każdego, kto korzystając z tradycji miejsca (dziedzictwa kulturowego i naturalnego), chce doświadczyć rozwoju osobistego i społecznego.

 

W ofercie spotkanie ze sztuką (ikonopisanie), naturą (hortiterapia), oraz nasze autorskie kursy rozwojowe “W zdrowym ciele zdrowy duch” i „Kurs na dobrostan” oraz edukacja psychogerontologiczna „Kurs na Seniora”.

 

Działania:

 1. Szkoła pisania ikon, w której uczestnicy poznają etymologię i techniki pisania ikon, ich symbolikę i znaczenie w dialogowaniu człowieka z Bogiem.
 2. Kurs zdrowego życia “W zdrowym ciele, zdrowy duch“, oparty o styl życia i dietę św. Hildegardy z Bingen, połączony z warsztatami rozwojowymi, laso- i hortiterapią, terapią śmiechem, ruchem i tańcem, kinezjologią, i innymi propozycjami wspierającymi utrzymywanie dobrej kondycji ciała- umysłu i ducha.
 3. Ogród – zdrowie i aktywne życie w duchu tradycji kamedulskich (oparte o warsztat hortiterapii – człowiek jako część wielkiego ogrodu, zdrowie psychiczne i terapia ogrodem, zakładanie ogrodu, a także pielęgnacja krzewów i winorośli).
 4. Kurs na dobrostan (cykl warsztatów rozwojowych dla osób, które potrzebują zidentyfikować /obudzić swoje zasoby do działania/aktywności społecznej, poczucia dobrostanu, równowagi psychicznej).
 5. Kurs na Seniora (edukacja gerontologiczna skierowana do Seniorów, edukatorów/animatorów pracujących/przygotowujących się do pracy z seniorami).

Grundtvig, twórca Uniwersytetów Ludowych, podkreślał, że uniwersytet ludowy ma być „szkołą dla życia”, nie dla tytułów, dyplomów, egzaminów, nawet karier – ale dla życia, spełnionego, twórczego życia w społeczeństwie. Mówił o dwoistości natury człowieka, który z jednej strony walczy o własne istnienie, a z drugiej strony potrzebuje innych ludzi, współdziałania, poczucia przynależności do wspólnoty.

 

Kierunek działania naszego UL “Memento vitae” właśnie do tego nawiązuje.

 

“Pamiętaj o życiu – żyj, odważ się na działanie, nie bój się doświadczać”.

 

Koncepcja UL Memento vitae oparta jest:

 

 1. na cyklu KOLBA, stosowanego w edukacji dorosłych, na 4 filarach: doświadczania – refleksji – wiedzy – wdrażaniu do codziennej praktyki.
 2. o takie wartości jak:
 • pielęgnowanie humanistycznych wartości: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, równości, demokracji, empatii i wrażliwości na drugiego człowieka,
 • wspieranie rozwoju osobistego i potencjału jednostek, jednocześnie budując więzi społeczne
 • analiza globalnych wyzwań współczesnego świata i budzenie postaw odpowiedzialności przyszłych pokoleń,
 • kultywowanie lokalnych/regionalnych/narodowych tradycji.

Zadania aktywności UL”Memento vitae”, zawierają w sobie elementy dekalogu stworzonego przez Grundviga:

 • przygotowanie do rozumienia i akceptacji zmian cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie
 • prowadzenie zajęć czasu wolnego, rozwijających zindywidualizowane potrzeby członków społeczności
 • rozwijanie kompetencji kluczowych umożliwiających funkcjonowanie w życiu społecznym, politycznym, zawodowym i osobistym
 • wsparcie w rozwoju ruchu samokształceniowego i amatorskiej twórczości artystyczno-kulturalnej
 • podejmowanie działań włączających na rzecz grup i jednostek społecznie wykluczonych/defaworyzowanych

Dziś takie miejsce jak UL “Memento vitae” jest nam bardzo potrzebne, jako miejsce rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego przez podnoszenie kompetencji kluczowych, zawodowych i kształtowanie postaw obywatelskich.

 

Projekt „Uniwersytet Ludowy Memento Vitae w Rytwianach” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programy Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Czas trwania projektu to 01.06.2023- 31.12.2025 r.

 

 

 

KURS na DOBROSTAN KURS na DOBROSTAN - W ramach Uniwersytetu Ludowego Memento Vitae w Rytwianach, którego jesteśmy partnerem, rozpoczął się KURS na DOBROSTAN. W Fundacji Via Salutis przyświeca nam idea Grundtviga, który stworzył Szkołę Dla Życia oraz strategia uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Uczymy się… Czytaj dalej »KURS na DOBROSTAN
Masz Głos
Jestem Kobietą - Seniorka!

W ramach tegorocznej edycji akcji MASZ GŁOS Fundacja Via Salutis zgłosiła projekt „Jestem Kobietą -Seniorka!”.

 

Kiedy zgłaszaliśmy się do akcji Masz Głos chcieliśmy posłuchać głosu kobiet.

 

Napisaliśmy koncepcję ” Jestem Kobietą – Seniorka!”, w której opisaliśmy tak, jak czujemy i jak zauważamy, że w wieku senioralnym często odbiera się Kobietom prawo do kobiecości, zastępując kobiecość stereotypem Seniorki.

 

Kobiecość jest wielowymiarowa, postrzegana przez pryzmat pełnionych ról społecznych, zawodowych, filtrów nakładanych podczas ” socjalizacji”, norm i oczekiwań społecznych.

 

Chcemy głośno, mocnym głosem mówić o tym, że “Jestem Kobietą” dotyczy wszystkich kobiet. ” Jestem Kobietą- Seniorka” ma zwrócić uwagę kobiet w każdym wieku, że rolę kobiety pełnimy do końca:)

 

W projekcie „Jestem Kobietą – Seniorka!” najważniejsze działania jakie przewidujemy to spotkania z wałbrzyszankami nt. kobieta a wiek. Te spotkania mają na celu zintegrować różne pokolenia wokół tematu kobiecości i wieku i uwrażliwić na kwestię tego, że kobiecość nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę i osiągnięciem statusu „seniorka”.

 

Będą to spotkania przy kawie z kobietami reprezentującymi rożne branże/ zawody: kosmetyczne, medyczne, z obszaru kultury, biznesu czy z reprezentantkami samorządu. W szczególności zależy nam na spotkaniach z kobietami w wieku senioralnym, na spotkaniach które będą dyskusją a nie wykładem, na spotkaniach, które będą burzyły stereotyp.

 

Chcemy też zaprosić kobiety seniorki na profesjonalną sesję fotograficzną, efektem której będą piękne, pełne kobiecości zdjęcia.

 

Podczas spotkań usiądziemy przy wspólnym stole i damy przestrzeń temu, co najważniejsze, damy głos KOBIETOM.

 

Będzie więc o Kobietach, z Kobietami, o rolach, które odgrywamy w życiu, o życiu, które zaprasza do przyjęcia wielu ról.

 

Będą to spotkania z Kobietą, Matką, Aktorką …..Kobiety z Kobietą

 

Działanie jest realizowane w ramach akcji Masz Głos a my właśnie głosu kobiet chcemy słuchać i zapraszać je do usłyszenia swojego głosu, mówienia o swoich potrzebach swoim głosem.

 

Zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 01.05.2024 r. do 26 listopada 2024 roku.

 

Na realizację zadania Fundacja Via Salutis pozyskała kwotę 600 zł, którą przeznaczy na realizację zadania w ramach akcji Masz Głos, które będzie polegało na zorganizowaniu cyklu spotkań pt. Jestem kobietą – Seniorka!

 

Umowa została podpisana pomiędzy Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z siedzibą w Katowicach a Fundacją Via Salutis z siedzibą w Wałbrzychu.

 

 

Na postawie umowy NR 17/PROO/4/2024 z dnia 04.06.2024 r. o realizację zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 4 Fundacja Via Salutis będzie realizowała zadanie pn. 4 Age.

 

Całkowita wartość realizowanego zadania publicznego to 192 000 zł.

 

4 Age to think-tank zajmujący się WIEKIEM i STAROŚCIĄ interdyscyplinarnie i holistycznie.

W naszej działalności badawczej interesuje nas na ile w obszarach:

edukacji (szkolnej, akademickiej)

 • pomocy społecznej
 • rynku pracy i biznesu
 • zdrowia

WIEK i STAROŚĆ są determinantą programów rozwoju.

W ramach 4 Age przyjrzymy się im, zbadamy potrzeby i sposób radzenia sobie z nimi/zaspokajania a także zaproponujemy konkretne rozwiązania. Zaprosimy też do publicznej dyskusji, podczas której wskażemy na aktualne i prognozowane problemy, wynikające ze starzejącego się społeczeństwa a zaopiekowanie się którymi będzie otwierało ścieżkę rozwoju (dla instytucji oraz społeczeństwa opartego na solidarności i równym traktowaniu). Wskażemy korzyści wynikające z zastosowania praktycznych rozwiązań. Opracujemy też raporty i podzielimy się wynikami i opiniami z uczestnikami spotkań

 

W ramach zadania wzmocnimy potencjał instytucjonalny Fundacji nawiązując partnerstwa, zatrudniając kadrę, zabezpieczając stały zespół ekspercki. 

Na podstawie umowy nr 34/RPWROP13/2024 z dnia 29.04.2024 r. Fundacja Via Salutis w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r. będzie realizować zadanie pod tytułem: „Mobilna Poradnia Psychogerontologiczna „Via Salutis”. 

Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki uzyskaniu dotacji, wypłaconej ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 r.

Całkowita wartość realizowanego zadania publicznego to 439 073,86 złotych.

Realizacja działań przewidzianych w przedstawionym zadaniu obejmuje:

Priorytet 1: Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług

Priorytet 2: Wsparcie realizacji usług poradniczych

Priorytet 3: Edukacja – upowszechnienie – integracja

Projekt zakłada wzmocnienie potencjału Fundacji jako organizacji poradniczej, zwiększając możliwości i zasięg jej działania oraz oddziaływanie społeczne, poprzez:

–  wsparcie mobilności Fundacji, 

– podnoszenie kompetencji ekspertów poradnictwa, 

– wypracowanie standardów innowacyjnej oferty poradnictwa psychogerontologicznego, obejmującej poradnictwo psychologiczne, prozdrowotne, rodzinne, a także zawodowe i obywatelskie dedykowane Seniorom, środowiskom senioralnym i kadrom pracującym na rzecz Seniorów oraz innym pokoleniom.

Celem działań jest propagowanie i prowadzenie doradztwa psychogerontologicznego, a w tym uwrażliwienie na potrzeby osób starszych, poszanowanie potrzeb osób starszych oraz przygotowanie do zdrowej starości, świadczone na terenie Polski w MOBILNEJ PORADNI PSYCHOGERONTOLOGICZNEJ VIA SALUTIS.

Skip to content