Przejdź do treści
Strona główna » Projekty » Bieżące » Uniwersytet Ludowy im. M.Radziwiłła Memento Vitae w Rytwianach

Uniwersytet Ludowy im. M.Radziwiłła Memento Vitae w Rytwianach

KURS na DOBROSTAN

KURS na DOBROSTAN

 • przez

W ramach Uniwersytetu Ludowego Memento Vitae w Rytwianach, którego jesteśmy partnerem, rozpoczął się KURS na DOBROSTAN. W Fundacji Via Salutis przyświeca nam idea Grundtviga, który… Czytaj dalej »KURS na DOBROSTAN

Uniwersytet Ludowy im. M.Radziwiłła Memento Vitae w Rytwianach

Fundacja Via Salutis współtworzy Uniwersytet Ludowy im. M.Radziwiłła Memento Vitae w Rytwianach.

 

Mamy zaszczyt, ogromną radość i przyjemność współtworzyć UNIWERSYTET LUDOWY Memento Vitae, który ma swoją siedzibę na ziemi świętokrzyskiej w Rytwianach, w cudnym miejscu na ziemi, w sercu rytwiańskiego Złotego Lasu, w pokamedulskim klasztorze.

 

 

Liderem projektu jest Kościół Rektoralny pw. Zwiastowania NMP w Rytwianach a partnerami Fundacja Via Salutis oraz Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.

 

Współtworzymy ofertę programową Uniwersytetu Ludowego i prowadzimy warsztaty i kursy w oparciu o nasze autorskie metody i narzędzia.

 

Zaprosiliśmy do wspólnego działania także współpracujących z naszą Fundacją ekspertów  i trenerów.

 

To propozycja dla osób z całej Polski, aktywizująca także lokalność lokalną, oparta na szacunku do człowieka, tradycji i natury.

 

Uniwersytet Ludowy “Memento Vitae” to oferta rozwojowa dla każdego, kto korzystając z tradycji miejsca (dziedzictwa kulturowego i naturalnego), chce doświadczyć rozwoju osobistego i społecznego.

 

W ofercie spotkanie ze sztuką (ikonopisanie), naturą (hortiterapia), oraz nasze autorskie kursy rozwojowe “W zdrowym ciele zdrowy duch” i „Kurs na dobrostan” oraz edukacja psychogerontologiczna „Kurs na Seniora”.

 

Działania:

 1. Szkoła pisania ikon, w której uczestnicy poznają etymologię i techniki pisania ikon, ich symbolikę i znaczenie w dialogowaniu człowieka z Bogiem.
 2. Kurs zdrowego życia “W zdrowym ciele, zdrowy duch“, oparty o styl życia i dietę św. Hildegardy z Bingen, połączony z warsztatami rozwojowymi, laso- i hortiterapią, terapią śmiechem, ruchem i tańcem, kinezjologią, i innymi propozycjami wspierającymi utrzymywanie dobrej kondycji ciała- umysłu i ducha.
 3. Ogród – zdrowie i aktywne życie w duchu tradycji kamedulskich (oparte o warsztat hortiterapii – człowiek jako część wielkiego ogrodu, zdrowie psychiczne i terapia ogrodem, zakładanie ogrodu, a także pielęgnacja krzewów i winorośli).
 4. Kurs na dobrostan (cykl warsztatów rozwojowych dla osób, które potrzebują zidentyfikować /obudzić swoje zasoby do działania/aktywności społecznej, poczucia dobrostanu, równowagi psychicznej).
 5. Kurs na Seniora (edukacja gerontologiczna skierowana do Seniorów, edukatorów/animatorów pracujących/przygotowujących się do pracy z seniorami).

Grundtvig, twórca Uniwersytetów Ludowych, podkreślał, że uniwersytet ludowy ma być „szkołą dla życia”, nie dla tytułów, dyplomów, egzaminów, nawet karier – ale dla życia, spełnionego, twórczego życia w społeczeństwie. Mówił o dwoistości natury człowieka, który z jednej strony walczy o własne istnienie, a z drugiej strony potrzebuje innych ludzi, współdziałania, poczucia przynależności do wspólnoty.

 

Kierunek działania naszego UL “Memento vitae” właśnie do tego nawiązuje.

 

“Pamiętaj o życiu – żyj, odważ się na działanie, nie bój się doświadczać”.

 

Koncepcja UL Memento vitae oparta jest:

 

 1. na cyklu KOLBA, stosowanego w edukacji dorosłych, na 4 filarach: doświadczania – refleksji – wiedzy – wdrażaniu do codziennej praktyki.
 2. o takie wartości jak:
 • pielęgnowanie humanistycznych wartości: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, równości, demokracji, empatii i wrażliwości na drugiego człowieka,
 • wspieranie rozwoju osobistego i potencjału jednostek, jednocześnie budując więzi społeczne
 • analiza globalnych wyzwań współczesnego świata i budzenie postaw odpowiedzialności przyszłych pokoleń,
 • kultywowanie lokalnych/regionalnych/narodowych tradycji.

Zadania aktywności UL”Memento vitae”, zawierają w sobie elementy dekalogu stworzonego przez Grundviga:

 • przygotowanie do rozumienia i akceptacji zmian cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie
 • prowadzenie zajęć czasu wolnego, rozwijających zindywidualizowane potrzeby członków społeczności
 • rozwijanie kompetencji kluczowych umożliwiających funkcjonowanie w życiu społecznym, politycznym, zawodowym i osobistym
 • wsparcie w rozwoju ruchu samokształceniowego i amatorskiej twórczości artystyczno-kulturalnej
 • podejmowanie działań włączających na rzecz grup i jednostek społecznie wykluczonych/defaworyzowanych

Dziś takie miejsce jak UL “Memento vitae” jest nam bardzo potrzebne, jako miejsce rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego przez podnoszenie kompetencji kluczowych, zawodowych i kształtowanie postaw obywatelskich.

 

Projekt „Uniwersytet Ludowy Memento Vitae w Rytwianach” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programy Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Czas trwania projektu to 01.06.2023- 31.12.2025 r.

 

 

 

KURS na DOBROSTAN KURS na DOBROSTAN - W ramach Uniwersytetu Ludowego Memento Vitae w Rytwianach, którego jesteśmy partnerem, rozpoczął się KURS na DOBROSTAN. W Fundacji Via Salutis przyświeca nam idea Grundtviga, który stworzył Szkołę Dla Życia oraz strategia uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Uczymy się… Czytaj dalej »KURS na DOBROSTAN
Skip to content